มหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักทรัพยากรบุคคล

Office of Human Resources Management

4158641

Job Application

รับสมัครงาน

ดูทั้งหมด

  • All Post
  • รับสมัครบุคคลภายนอก

Our Services

บริการของเรา

การพัฒนาบุคลากร

การเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะ ความชำนาญ ทัศนคติ

สวัสดิการบุคลากร

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ผลประโยชน์อื่นๆ

รับสมัครบุคลากร

คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสม

งานธุรการต่างประเทศ

VISA Services For Employees

สารสนเทศออนไลน์

Employee Management System

2662832

ติดต่อเรา

Office: PG204 Tel: 311, 312

Email

person@payap.ac.th